Nástěnné kondenzační kotle Buderus

Nástěnné kondenzační kotle Buderus jsou moderní a účinné kotle, které splňují nejpřísnější emisní normy. Kotle jsou ideální pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v obytných domech a bytech.

Hlavní výhody kondenzačních kotlů Buderus:

 • Vysoká účinnost: Kotle Buderus dosahují účinnosti až 109 %, což je výrazně vyšší než u tradičních kotlů na plyn.
 • Nízké emise: Kotle Buderus splňují nejpřísnější emisní normy, což zajišťuje ochranu životního prostředí.
 • Snadný provoz: Kotle Buderus jsou vybaveny automatickým zapalováním a regulací, což zajišťuje snadný a pohodlný provoz.

Kondenzační kotle Buderus jsou vhodné pro:

 • Obytné domy a byty: Kotle Buderus jsou ideální pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v obytných domech a bytech.
 • Obchodní a průmyslové objekty: Kotle Buderus lze použít i pro vytápění obchodních a průmyslových objektů.

Druhy kondenzačních kotlů Buderus:

Buďují se následující druhy kondenzačních kotlů Buderus:

 • Kombi kotle: Kombi kotle slouží k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.
 • Elektrokotle: Elektrokotle jsou vybaveny elektrickým topidlem, které zajišťuje vytápění.
 • Hybridní kotle: Hybridní kotle kombinují kondenzační plynový kotel s tepelným čerpadlem.

Konstrukce kondenzačních kotlů Buderus:

Kotle Buderus jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a jsou konstruovány tak, aby poskytovaly dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

Princip kondenzačního spalování:

Kotle Buderus pracují na principu kondenzačního spalování. Při spalování plynu vzniká kondenzát, který se odvádí z kotle. Kondenzát obsahuje značné množství tepla, které by se jinak ztratilo. Kondenzační spalování umožňuje využít toto teplo a zvýšit tak účinnost kotle.

Regulace kondenzačních kotlů Buderus:

Kotle Buderus jsou vybaveny automatickou regulací, která zajišťuje udržování požadované teploty vody v kotli a v otopné soustavě. Regulace je založena na měření teploty vody v kotli a v otopné soustavě.

Automatické zapalování:

Kotle Buderus jsou vybaveny automatickým zapalováním, které zajišťuje snadný a pohodlný provoz kotle. Zapalování je prováděno pomocí piezoelektrického zapalovače.

Ohřev TUV:

Kotle Buderus jsou vybaveny průtokovým ohřevem TUV. Průtokový ohřev umožňuje ohřát vodu na požadovanou teplotu okamžitě po otevření kohoutku.

Příslušenství:

K kotlům Buderus je k dispozici široká škála příslušenství, které umožňuje rozšířit jejich funkce a možnosti. Mezi příslušenství patří například:

 • Tlakový spínač: Tlakový spínač zajišťuje automatické vypnutí kotle při poklesu tlaku vody v otopné soustavě.
 • Automatický odpojovač: Automatický odpojovač zajišťuje automatické vypnutí kotle při přehřátí.
 • Další regulační prvky: K dispozici je také široká škála dalších regulačních prvků, které umožňují individuální nastavení kotle.

Závěr:

Kondenzační kotle Buderus jsou moderní a účinné kotle, které splňují nejpřísnější emisní normy. Kotle jsou snadno ovladatelné a nabízejí širokou škálu funkcí a možností.

Specifikace kondenzačních kotlů Buderus:

 • Typ kotle: Kombi, elektro, hybridní
 • Typ spalování: Kondenzační
 • Emisní třída: 5
 • Účinnost: až 109 %