Projekt ZTI, vody, kanalizace Břeclav

Naše firma SETOP se nezabývá jen projekty topení, ale i projekty zdravotechniky nám nejsou cizí.

Jedná se o kompletní navržení projektu odvodu splaškové a dešťové kanalizace včetně případné akumulace a vsaků, navržení rozvodů vnitřní vody pro zařizovací předměty a napojení vše na hlavní řád pomocí přípojek.

Naše firma SETOP projektovala kompletní rozvody vody a kanalizace včetně přípojek pro Centrální laboratoř v Lednici, Břeclav v prostorách zahradnické fakulty.