Reference

Francouzská 12 – projektová dokumentace plynové kotelny

Datum: 24. 8. 2017

V prvním dnu jsme zaměřili stávající stav místnosti, kde bylo nutno si napsat veškeré názvy zařízení. Po zaměření jsme provedli výkresovou dokumentaci stávajícího stavu. 

Renovace městských bytů Brno - střed

Datum: 24. 4. 2017

Městská část Brno -střed nás poptala na zřízení etážového vytápění v městských bytech.
S nájemníky bytů jsme si domluvili termín na zaměření stávajícího stavu. Kdy se zaměřili jak nosné stěny, příčky, okna, tak i trasy plynovodního vedení, umístění HUP abychom mohli napojit co nejjednodušeji kondenzační kotel.


Projekt topení tělesa Korado realizace Brno

Datum: 20. 3. 2017

Projekt topení tělesa Korado realizace Brno.

Novostavba rodinného domu v Drásově

Datum: 15. 3. 2017

Jedná se o projektovou dokumentaci pro provedení stavby na instalaci systému vytápění v novostavbě rodinného domu v Drásově.

Novostavba rodinného domu v Doubravnici nad Svitavou

Datum: 15. 3. 2017

Jedná se o projektovou dokumentaci pro provedení stavby na instalaci systému vytápění v novostavbě rodinného domu v Doubravnici nad Svitavou.

1234