Vytápění

Naše firma zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro všechny typy staveb, pro různé stupně projektové dokumentace s následnou realizací. Hlavní důraz klademe na spokojenost klienta, kterému nabízíme kvalitu, celkovou provázanost se všemi částmi projektu. Od spolupráce s architektem, přání investora, déle v průběhu realizace a po dokončení stavby.

Projekt bude obsahovat návrh dimenzí potrubí a armatur s izolací, názorné schéma zapojení zdroje tepla, návrh zdroje tepla, který bude zvolen podle vašeho přání, podle tepelných ztrát objektu a podle typu domu. Zdrojem tepla může být kotel, kamna, krbová kamna, tepelné čerpadlo. Návrh otopných těles nebo podlahového vytápění s regulací. Pro kotle a krby je jsou částí návrh odkouření.

V oboru vytápění se zabýváme vypracováním projektů pro:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Občanské domy
 • Obchodní domy
 • Průmyslové objekty

Navrhujeme různé druhy zdrojů tepla:

 • Plynové kondenzační kotle
 • Atmosférické plynové kotle
 • Kotle na dřevo, uhlí a tuhá paliva
 • Kotle na dřevoplyn
 • Krbová kamna na dřevo a AKU nádrží
 • Klasický kotel na dřevo a AKU nádrží
 • Tepelná čerpadla
 • Solární kolektory

Pro různé stupně projektové dokumentace:

 • Dokumentaci stávajícího stavu
 • Dokumentaci pro územní řízení
 • Dokumentaci pro stavební řízení
 • Dokumentaci pro provedení stavby
 • Dokumentaci skutečného provedení
 • Dokumentaci pro výběr zhotovitele – tendrová dokumentace

Možná řešení vytápění, která s Vámi probereme

 • Vytápění klasickými zdroji tepla (elektřina, plyn, fosilní paliva)
 • Vytápění alternativními zdroji tepla (tepelná čerpadla, předávací stanice, biomasa)
 • Využití solární energie pro ohřev bazénů a teplé užitkové vody
 • Aplikace s akumulačními zásobníky a nízkoteplotním podlahovým vytápěním
Pro názornost je v bodech znázorněná spolupráce s Naši firmu SETOP s.r.o.

1) Obrácení na Naši firmu SETOP s.r.o. - konzultace, ideální varianta pro Vás

Po telefonické konzultaci si domluvíme osobní jednání, které může probíhat u Nás v sídle firmy a nebo Vás velmi rádi přijedeme navštívit a to úplně zadarmo.
Probereme s Vámi různé varianty a investiční možná řešení. Po první schůzce Vám bude vše jasné a můžeme začít s projektovou dokumentací a dále s realizací.

2) Poskytnutí stavebního projektu ve formátu DWG (AutoCAD)

Podle Vámi dodané projektové dokumentace, vypočteme tepelné ztráty, podle kterých přesně určíme zdroj tepla a rozmístíme otopná tělesa nebo podlahové vytápění podle vašeho přání.

3) Projekt topení

Typy dokumentace:
 • studie a návrh
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentaci skutečného provedení
 • výkon technického dozoru investora
 • schéma zapojení techniky v CAD
 • Vizualizace ve 3D
Obory činnosti
 • rodinné domu
 • restaurace, hotely, penziony
 • výrobní a skladové haly
 • administrativní budovy
 • čisté prostory

4) Vytváření zvolené projektové dokumentace
Projekty topení | Vytváření zvolené projektové dokumentace Projekty topení | Vytváření zvolené projektové dokumentace

5) Co obsahuje projekt topení

Technickou zprávu, půdorys ÚT a podlahového vytápění, schéma zapojení

6) Realizace

Realizace proběhne na základě smlouvy o dílo s podrobným položkovým rozpočtem a termínem předání díla.

1/ Příprava – podlaha pro montáž podlahového topení musí být úplně čistá

Příprava – podlaha pro montáž podlahového topení musí být úplně čistá

2/ Pokládka podlahového topení

Pokládka podlahového topení
Pokládka podlahového topení Pokládka podlahového topení

3/ Po realizaci
Po realizaci

Výhody:
 • 20 let zkušenosti v oboru
 • zajištění koordinace stavby
Výrobci s kterými spolupracujeme:
Baxi, Junkers, geminox, De dietrich, Brilon, Attach, Atmos, Viadrus, Dotherm, Universa, Giacomini
Viessemann, Hoval, Dakon, Korado, Reflex, Regulus